Committees

Organizing Institutes 

China University of Geosciences

Beijing Institute of Technology

Tokyo University of Technology


Hosts

China University of Geosciences

Hubei Minzu University


Co-Hosts

Advanced Control and Intelligent Automation for Complex Systems Overseas Expertise Introduction Center for Discipline Innovation

Hubei Key Laboratory of Advanced Control and Intelligent Automation for Complex Systems

Engineering Research Center of Intelligent Technology for Geoexploration, Ministry of Education

Hubei Engineering Research Center of Intelligent Geological Equipment

Hubei Association of Automation


Sponsors

Hubei Association For Science & Technology

FUJI TECHNOLOGY PRESS LTD.


General Chairs

Min Wu, China University of Geosciences

Jie Chen, Beijing Institue of Technology, Tongji University

Yasuhiro Ohyama, Tokyo University of Technology


Program Committee Chairs

Weihua Cao, China University of Geosciences

Jian Sun, Beijing Institute of Technology

Jinhua She, Tokyo University of Technology


Program Committee Members

Jianqi An, ChinaYosuke Nakanishi, Japan
Xin Chen, ChinaKouhei Ohnishi, Japan
Yaping Dai, ChinaWitold Pedrycz, Canada
Haobin Dong, ChinaZhihong Peng, China
Kaifeng Dong, ChinaJoseph Spencer, UK
Hao Fang, ChinaYang Shi, Canada
Toshio Fukuda, JapanChunyi Su, Canada
Fumihiko E. Fukushima, JapanTakao Terano, Japan
Krzysztof Galkowski, PolandMeiling Wang, China
Yong He, ChinaJunzheng Wang, China
Kaoru Hirota, JapanQinghe Wu, China
Victor Huang, USAYuanqing Xia, China
Makoto Iwasaki, JapanXin Xin, China
Andres Kecskemethye, GermanyYonghua Xiong, China
Seiichi Kawata, JapanLi Xu, Japan
Xiaozhong Liao, ChinaRyuichi Yokoyama, Japan
Guoping Liu, UKChangfan Zhang, China
Kangzhi Liu, JapanXiaofeng Zong, China
Zhentao Liu, ChinaXianbo Sun, China
Xiangdong Liu, China


Organizing Committee Chairs

Luefeng Chen, China University of Geosciences

Bin Xin, Beijing Institue of Technology

Hiroyuki Kameda, Tokyo University of Technology

Kunwu Xie, Hubei Minzu University